Асахи сонины тэтгэлэгт хөтөлбөрийн мэдээллийн өдөрлөг

By 02/21/2019

Асахи сонины тэтгэлэгт хөтөлбөрийн  тухай мэдээллийн Facebook LIVE

Өдөрлөгийн агуулга:

  • Асахи сонины тэтгэлэгт хөтөлбөр тухай

Хугацаа:  2020.12.14 ны 18:30

Жич:  Фэйсбүүк LIVE хэлбэрээр явагдана

Бүртгүүлэх утас : 330189; 88080944