ЯПОН⇒МОНГОЛ
ОРЧУУЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Орчуулгын үйлчилгээний танилцуулга

Монгол-Японы Залуучуудын Хамтын Ажиллагааг Дэмжих Төв ТББ нь Монголын орчуулагчдын эвлэлээс албан ёсоор батламжлагдсан гэрчилгээт байгууллага юм. Та бүхэн
IT, анагаах ухаан, санхүү эдийн засаг, зар сурталчилгаа, үйлдвэрлэл зэрэг төрөл бүрийн салбарын аман болон бичгийн орчуулгын үйлчилгээг урьдчилж захиалга өгсний үндсэн дээр авч болно. Үйлчлүүлэгчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлж орчуулгын шивэлтийн форматыг дараахь хэлбэрээр хүлээлгэж өгөх боломжтой.
・MS-Word          ・PDF
・MS-Excel      ・PPT
・MS-PowerPoint  ・Publisher

Үйлчлүүлэгч хүсвэл интернэтээр үйлчилгээг авах боломжтой.

Орчуулгын үйлчилгээний төрөл

 • Япон улсын виз мэдүүлгийн орчуулгын үйлчилгээ

  Япон улсын урт болон богино хугацааны визний материалын орчуулга гүйцэтгэнэ.Шаардлагатай тохиолдолд визний хугацаа, Япон улсад зорчих зорилгоос хамаараад бичиг баримтын шаардлага хангасан эсэхийг хянах, зааварчилгаа өгөх үйлчилгээг нэмэлтээр үзүүлэх боломжтой.

 • Мэдээ мэдээлэл, сонины орчуулгын үйлчилгээ

  Албан байгууллага, хувь хүмүүсийн хүсэлд нийцүүлэн цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, өдөр тутмын сонингийн орчуулгыг цаг алдалгүй аман болон бичиг хэлбэрээр орчуулж гүйцэтгэнэ.

 • Дуу хураагуур, Дүрс бичлэгийн орчуулгын үйлчилгээ

  Гар утас болон дуу хураагуурт бичигдсэн хурал, семинар,кино, рекламны зар сурталчилгааны орчуулга гүйцэтгэнэ.

 • Хурал,Семинарын орчуулга

  Үйлчлүүлэгч таны хамтрагчтай урьдчилан тохирсон өдөр, цаг хугацаанд тааруулан хэвлэлийн бага хурал, хурал, семинар, форум, хэлэлцээр,томилолт, үзэсгэлэн гэх мэт арга хэмжээнд хам цагийн орчуулга гүйцэтгэнэ.

 • Утсаар ярих орчуулгын үйлчилгээ

  Үйлчлүүлэгч таны хамтрагчтай урьдчилан тохирсон өдөр, цаг хугацаанд тааруулж дотоодод болон гадаад руу утсаар ярих орчуулга гүйцэтгэнэ.

 • Орчуулга, шивэлт хянах үйлчилгээ

  Үйлчлүүлэгч таны компьютер болон таблет дээр бичигдсэн орчуулгын үг үсгийн алдаа, орчуулгыг хянах үйлчилгээ үзүүлнэ.

Нууцлалын гэрээ

Орчуулгын ажлыг хийж гүйцэтгэхтэй холбогдуулан нууцлалын гэрээ байгуулна. Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр албан бичиг, цахим хэлбэрийн орчуулгын материал, аман орчуулгын талаархи мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй. Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр орчуулгатай холбоотой мэдээллийг гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглах эсвэл задлахгүй.
Гүйцэтгэсэн орчуулгын ажлыг бусад зорилгоор хуулбарлахгүй. Орчуулгын ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа материалыг үйлчлүүлэгчид буцаан өгөх, ашиглаж дуусаад дуусаад устгасан тухай бичгээр мэдэгдэнэ.

Үнийн санал

Та хэрвээ нарийвчилсан үнийн санал авах бол орчуулуулах материал, дуу дүрсийг цахим шуудангаар илгээнэ үү. Орчуулгын гүйцэтгэлийн чанарыг сайжруулах үүднээс орчуулуулах сэдэвтэй холбоотой холбоотой цахим хуудас зэрэг бусад мэдээлэл байвал хавсаргана уу.
Салбарын онцлог, мэргэжлийн үг хэллэгийн ашиглалтын зэргээс хамаарч үнийн санал харилцан адилгүй болохыг анхаарна уу.
Яаралтай орчуулгын хөлс нэмэлтээр бодогдоно.

Бичиг баримтын орчуулгын үнэ

Үндсэн бичиг баримтИргэний үнэмлэх5000 ₮
Цагдаагийн газрын тодорхойлолт10000 ₮
Хорооны тодорхойлолт5000 ₮
Гэр бүлийн бичиг баримтГэрлэлтийн гэрчилгээ10000 ₮
Төрсөний гэрчилгээ10000 ₮
Гэр бүл цуцлуулсан гэрчилгээ10000 ₮
Овог сольсон, үрчилсэн гэрчилгээ10000 ₮
Нас барсаны гэрчилгээ10000 ₮
Гэр бүлийн лавлагаа10000 ₮
Боловсролын гэрчилгээСуурь боловсролын гэрчилгээ8000 ₮
Их дээд сургуулийн диплом хавсралттайгаа15000 ₮
Дан диплом хавсралтгүй8000 ₮
Дан хавсралт10000 ₮
Коллеж,ТМС,техникумын гэрчилгээ10000 ₮
Дан хавсралт8000 ₮
Диплом, баярын бичиг, өргөмжлөл8000 ₮
Мэргэжлийн үнэмлэх8000 ₮

Монгол хэлнээс Япон хэл рүү 1 мөр 500төг
Япон хэлнээс Монгол хэл рүү 1 мөр 400 төг
Апликешн, Анкет бөглөх 15000 төг
Судалгааны төлөвлөгөөг бичиж орчуулахад 5000₮ нэмэгдэнэ.
Яаралтай орчуулгын хөлс 10000 төг нэмэгдэнэ.

Албан газрын гэрчилгээААНэгжийн гэрчилгээ10000 ₮
Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ10000 ₮
Гадаадын хөрөнгө оруулттай ААНэгжийн гэрчилгээ10000 ₮
Ажлын газрын тодорхойлолтмөрөөр
Цалингийн тодорхойлолт5000 ₮
Ажлын газрын үнэмлэх5000 ₮
Үл хөдлөх хөрөнгөҮл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ15000 ₮
Газар эзэмших зөвшөөрлийн гэрчилгээ15000 ₮
Орон сууц эзэмших эрхийн гэрчилгээ15000 ₮
Санхүү татварБанкны дансны тодорхойлолт10000 ₮
Татварын тодорхойлолт10000 ₮
Санхүүгийн тайлан40000 ₮
ААНОАТатварын тайлан15000 ₮
Даатгалын дэвтэрНийгмийн даатгалын дэвтэр5000 ₮
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр5000 ₮

Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

Та аман орчуулгын үйлчилгээ авах бол манай төвд үйлчлүүлэх байршил, орчуулах сэдвийн талаархи мэдээлэл, орчуулагч хөлслөх цаг зэргийг 7 хоногийн өмнө урьдчилж мэдэгдэнэ үү. Шаардлагатай бол орчуулагчтай уулзаж урьдчилж бэлтгэл явуулах боломжтой. Энэ нь үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготой болохыг анхаарна уу.

Төлбөр төлөлт, бусад

Орчуулгын төлбөрийг бэлэн болон бэлэн бусаар төлөх боломжтой. Дотоод болон гадаадын арилжааны банкаар шилжүүлэх боломжтой.
Орчуулгын төлбөрийг ажлын гүйцэтгэл эхлэхэд 50%, дууссаны дараа 50%-ыг барагдуулна.
Их хэмжээний бичгийн орчуулгын ажлыг гүйцэтгэлийн явцад цуцлах бол дараахь нөхцөлтэй.Үүнд

 • Орчуулгын гүйцэтгэл дуусахаас 2-7 хоногийн өмнө бол цуцалвал нийт төлбөрийн 50%-н
 • Орчуулгын гүйцэтгэл дуусахын өмнөх өдөр болон тухайн өдөр цуцалвал 100% -н тус тус торгуультай.